Πεδίο εφαρμογής

Hirnböck Stabau

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

χρησιμοποιημένο
Φύλλο πασσάλων
αγοράζουν

Οι δοκοί τοποθετούνται ο ένας πλάι στον άλλο, καταγράφεται η διατομή και το μήκος και ελέγχεται η ακρίβεια των διαστάσεών τους . Εάν αυτό κριθεί απαραίτητο τότε κόβονται οι ελαττωματικές κεφαλές από τους δοκούς και ανοίγονται καινούργιες τρύπες χειρισμού με θερμικό τρόπο. Υφιστάμενες συγκολλήσεις και προσθήκες απομακρύνονται καθώς και οι τρύπες από αγκυρώσεις στεγανοποιούνται με συγκόλληση. Οι ακάθαρτες συνδεσμολογίες φύλλων καθαρίζονται εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι εργασίες αυτές πρωτοκολλούνται, και εν συνεχεία οι δοκοί αποθηκεύονται σύμφωνα με το προφίλ και το μήκος τους και καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα διαχείρισης της αποθήκης.

Πασσαλοδοκοί:

Δομικά στοιχεία κατασκευής, όπως γωνιακές συνδέσεις, συνδέσεις διακλάδωσης και κλεισίματος
Στεγανοποιήσεις των συνδέσμων πασσαλοσανίδων με το Melavill SP
Επικαλύψεις

Χαλυβδοδοκοί:

Κατασκευή διπλών δοκών σχήματος U συναρμολογημένων σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις

Χαλυβδοσωλήνες:

Απομάκρυνσης απολήξεων των σωλήνων
Δέστρες σωλήνων συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων

Άλλα προϊόντα και υπηρεσίες:

Αρμολογημένος διαφραγματικός τοίχος
Πλάκες διάτρησης για την κατασκευή τρυπημένων πασσάλων
Συστήματα δοκών για πλαίσια στήριξης
Ενίσχυση εκσκαφών
Σωλήνες περιβλήματος για την προστασία πασσάλων
Χαλύβδινες κατασκευές σύμφωνα με τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη

Ποιότητες:

S235JR / J0 / J2 + AR / M / N
S355JR / J0 / J2 + AR / M / N
S240GP / S270GP / S355GP / S430GP

Πιστοποιητικά ελέγχου:

WZ 2.2 / APZ 3.1 / APZ 3.2

Πρότυπα/Πιστοποιητικά:

Η παραγωγή είναι σύμφωνη με το πρότυπο DIN 18800, μέρος 7, κλάση Ε / DIN FB 103 / Ril 804 και το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1090 – EXC 3.

Τα υλικά κατασκευής παραδίδονται κυρίως σε εργοτάξια εξειδικευμένων κατασκευαστικών έργων, έργων υποδομής, πολιτικού μηχανικού, υδραυλικά έργα και κατασκευής κυκλοφοριακών κόμβων.

Είτε πρόκειται για την ακαμψία εκσκαφής, είτε για σωλήνες περιβλήματος είτε για σύστημα στήριξης, η προετοιμασία των πασσάλων σας προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες. Ανυπομονούμε να λάβουμε το αίτημά σας!