Ανοχεσ διαστασεων

Υψηλότερη ποιότητα και ακρίβεια

Η Hirnböck Stabau αντιπροσωπεύει την υψηλότερη ποιότητα και ακρίβεια στο εμπόριο χάλυβα. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε μόνο οριακές διαστάσεις και ανοχές σχήματος για πασσάλους από λαμαρίνα θερμής έλασης από μη κραματοποιημένους χάλυβες που είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το DIN EN 10 248-2. Στη συνέχεια θα βρείτε όλες τις τυπικές τιμές:

 • Πλάτος δοκού
  για μονές δοκούς + 2% για διπλές ή τριπλές + 3%
 • Πάχος τοιχώματος
  t: 8,5 mm= + 0,5 mm, άνω των 8,5 mm = + 6% t
 • Προφίλ σχήματος U
  s έως 8,5 mm = – 0,5 mm, άνω των 8,5 mm = – 6 % s
 • Πάχος τοιχώματος, προφίλ Ζ και επίπεδα προφίλ
  t, s: έως 8,5 mm = + 0,5 mm, άνω των 8,5 mm = +6 % s, t
 • Ύψος προφίλ U
  h: έως 200 mm = + 4 mm, άνω των 200 mm = + 5 mm
 • Ύψος προφίλ Ζ
  h: έως 200 mm = +5 mm, από 200 έως 300 mm = + 6 mm, άνω των 300 mm = + 7 mm
 • Απόκλιση από την ευθεία γραμμή
  η απόκλιση από την ευθεία γραμμή κατά μήκος δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 0,2% του μήκους της δοκού
 • Μήκος της δοκού
  το μήκος της πασσαλοδοκού επιτρέπεται να αποκλίνει κατά + 200 mm από το μήκος της παραγγελίας
 • Κοπή διαχωρισμού
  Κοπή ορθής γωνίας κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα. Η συνολική απόκλιση ανάμεσα στο ψηλότερο και το χαμηλότερο σημείο του επιπέδου διατομής, σε κάθε μεμονωμένη δοκός κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα, δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 2% του πλάτους της δοκού
 • Βάρος
  Υπάρχει περιθώριο ανάμεσα στο υπολογισμένο βάρος (σύμφωνα με τους πίνακες των προφίλ) και του ζυγισμένου βάρους του συνολικού παραδοτέου της τάξης του + 5 %
 • Συνδέσεις συνδέσμων των προφίλ
  Οι συνδέσεις πρέπει να ταιριάζουν η μία μέσα στην άλλη με αρκετό περιθώριο, ώστε οι σανίδες να μπορούν να κινούνται η μία μέσα στην άλλη και να μπορούν να μεταφέρονται οι απαραίτητες δυνάμεις για την υπολογισμένη σύνδεση

spundbohle-produkte-schlossformen

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τις ανοχές σχήματος των πασσάλων μας; Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!