Υπολογιστής χάλυβα

Υπολογιστής σωλήνων

Εξωτερική διάμετρος σε mm
Πάχος τοιχώματος σε mm
kg/lfm
Πληροφορίες χωρίς εγγύηση, η ευθύνη αποκλείεται.

Υπολογιστής χάλυβα

Πάχος φύλλου σε mm
Πλάτος φύλλου σε mm
Μήκος φύλλου σε mm
Βάρος τραπεζιού σε kg
Πληροφορίες χωρίς εγγύηση, η ευθύνη αποκλείεται.