Κτίριο κατοικιών Rosenheim

Βαυαρία

Έργο:
Κατασκευή κτιρίου κατοικιών, Rosenheim / Βαυαρία
Κατασκευαστική εταιρεία:
Grossmann Bau GmbH & Co. KG
Ποσότητα:
114.284 σε πασσάλους προφίλ VL604, VL607 ή παρόμοια - 10 m