Νέο κτίριο ενός πρακτικού δημοτικού σχολείου

Σάλτσμπουργκ Nonntal

Έργο:
Νέο κτίριο ενός πρακτικού δημοτικού σχολείου με 2.600 τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου χώρου
Ιδιοκτήτης κτιρίου:
Bundesimmobiliengesellschaft BIG
Κατασκευαστική εταιρεία:
RHZ Bau GmbH
Ποσότητα:
234.512 σε πασσάλους προφίλ VL606 ή παρόμοιο. - Μήκος 12,0 έως 15,0 m