Προστασία από πλημμύρες

Hinterglemm

Έργο:
Προστασία από πλημμύρες Hinterglemm
Ποσότητα:
1.216,121 σε πασσάλους προφίλ VL606 και VL607 ή παρόμοιο - 10 έως 14 m