Τοποθέτηση φράγματος Rußbach

Κάτω Αυστρία

Έργο:
Ρύθμιση φράγματος Rußbach, Κάτω Αυστρία
Ιδιοκτήτης κτιρίου:
Σύνδεσμος νερού Russbach, Deutsch-Wagram
Κατασκευαστική εταιρεία:
N.Ö. Landesregierung - Abt. Wasserbau, Mistelbach
Ποσότητα:
1.250 t Ελαφριά προφίλ FLP 700-6 2,0 έως 4,0 m