Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Kirchbichl

Τυρόλο

Έργο:
Αντιστήριξη του λάκκου εκσκαφής για τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό 2
Ιδιοκτήτης κτιρίου:
TIWAG Tiroler Wasserkraft AG, Innsbruck
Κατασκευαστική εταιρεία:
Ing. Hans Bodner, Baugesellschaft mbH & Co KG, Kufstein
Ποσότητα:
325 έως χαλύβδινα προφίλ HEA220 / HEA500 / HEB650 / HEB700 / HEB900 Χαλυβδοσωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 813 έως 1016 mm, πάχους τοιχώματος 12,5 έως 25 mm