ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ MELAVILL SP

Ζεστό τσιμεντοκονίαμα από άσφαλτο για τη σφράγιση των παρεμβολών των φύλλων πασσάλων

Το Melavill SP είναι μία ειδική άσφαλτος για την στεγανοποίηση των συνδέσμων των πασσαλοδοκών προτού τα τοιχία αντιστήριξης από χαλυβδόφυλλα πλαισιωθούν, δηλαδή τοποθετηθούν και ειδικά όπου υπάρχει αμμώδες υπόστρωμα. Η διαδικασία κατασκευής και ελέγχου πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001.

Ιδιότητες προϊόντος

Το προϊόν Melavill SP είναι ένα εγχύσιμο υλικό θερμής σφράγισης. Ξεχωρίζει για την δομική του σταθερότητα κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Το Melavill SP διαθέτει μία εξαιρετική πρόσφυση επάνω σε μεταλλικά υποστρώματα. Ανάλογα με τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος, η μάζα μπορεί να είναι ρευστή, μαλακή ως κολλώδης και σκληρή. Το Melavill SP είναι ασφαλές για το περιβάλλον και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ζώνες προστασίας πόσιμων υδάτων. Η πετρελαϊκή άσφαλτος δεν εμπεριέχει υδατοδιαλυτές ουσίες, ή ουσίες που ρυπαίνουν το νερό και ταξινομήθηκε από την Επιτροπή στην κατηγορία επικινδυνότητας νερού 0, ως μη επικίνδυνη για το νερό. (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, πετρελαϊκή άσφαλτος, κωδικός προϊόντος 326).

Χρήση και επεξεργασία

Το Melavill SP ζεσταίνεται απευθείας μαζί με την συσκευασία στον κατάλληλο θερμαινόμενο λέβητα ανάδευσης, σε ανώτατη θερμοκρασία 200ο Κελσίου και εγχύνεται με το χέρι ή μέσω ενός σωλήνα στους συνδέσμους των πασσαλοδοκών. Έτσι δεν δημιουργούνται απόβλητα συσκευασίας. Μόλις κρυώσει το μείγμα, μπορεί να συνεχιστεί η επεξεργασία των πασσαλοδοκών. Το υλικό αυτό εμποδίζει την εισχώρηση συστατικών του εδάφους στους συνδέσμους των πασσαλοδοκών και ως εκ τούτου αποτρέπει το να κολλήσουν οι δοκοί κατά την διάρκεια που μπήγονται. Επιπλέον με την χρήση του Melavill SP ελαττώνεται η τριβή του συνδέσμου.

Κατανάλωση: περίπου 0,25 έως 0,5 kg/τρέχον μέτρο συνδέσμων πασσαλοδοκών
Ο σύνδεσμος πασσαλοδοκών πρέπει να είναι στεγνός, καθαρός και να μην υπάρχουν χαλαρά τμήματα, λίπη, λάδια και σκόνες. Εάν το υλικό σφράγισης έχει υπερθερμανθεί δεν πρέπει να επεξεργαστεί ξανά.

Θερμοκρασία επεξεργασίας άνω των +5ο Κελσίου
Για χαμηλές θερμοκρασίες συνιστούμε το ειδικό συμπλήρωμα Melavill Plus για καλύτερο ιξώδες του Melavill SP.

Οδηγίες φύλαξης

Καθόλη τη διάρκεια της αποθήκευσης του υλικού, θα πρέπει το υλικό να προστατεύεται από υψηλές θερμοκρασίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα στους 25°Cg/cm³1,02 – 1,05
Θερμοκρασία διείσδυσης κατά προσέγγιση°C50
Σημείο έναρξης τήξης με την μέθοδο δι´ενσφαίρου δακτυλίου°C85
Απώλεια εξαέρωσης%μέγιστο: 0,5
Σημείο ανάφλεξης°Cελάχιστο: 250
Συσκευασία παράδοσηςσε μπλοκ των 20 κιλών, 360 κιλά/παλέτα
Αρ. Τεμαχίου102252

 

Οι αριθμητικές τιμές είναι ονομαστικές τιμές που υπόκεινται σε στατιστικές διακυμάνσεις. Με κάθε επιφύλαξη για τυχόν αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών. Είναι στην ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει την καταλληλόλητα του προϊόντος στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να διασφαλίσει ότι έχει στην κατοχή του την έγκυρη έκδοση του ενημερωτικού φυλλαδίου με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Melavill SP / Κατάσταση: Αύγουστος 2020

Το ασφαλτικό στεγανωτικό Melavill SP για τη σφράγιση κλειδαριών διατίθεται από την Hirnböck Stabau. Θα χαρούμε να λάβουμε το αίτημά σας!


Φύλλο δεδομένων Melavill SP
Θερμό τσιμεντοκονίαμα από άσφαλτο για τη σφράγιση των παρεμβολών των πασσάλων με φύλλο