Μετρό ÖBB

Timelkam/Άνω Αυστρία

Έργο:
Μετρό ÖBB Timelkam
Ιδιοκτήτης κτιρίου:
ÖBB Infrastruktur AG, Wien
Κατασκευαστική εταιρεία:
G. Hinteregger & Söhne Bau Ges.m.b.H, Salzburg
Ποσότητα:
4.500 m² πάσσαλοι PU32 - σφραγισμένοι με Melavill SP