Προστασία από πλημμύρες Raab

Feldbach/Stmk.

Έργο:
Προστασία από τις πλημμύρες Raab, περιοχή Feldbach-West
Ιδιοκτήτης κτιρίου:
Γραφείο της επαρχιακής κυβέρνησης της Στυρίας
Κατασκευαστική εταιρεία:
Teerag Asdag AG, Feldbach
Ποσότητα:
4.300 m² πασσαλοσανίδες GU8N - σφραγισμένες με Melavill SP