Νέα κατασκευή του δημοτικού σχολείου Breitenbach

Περιοχή Kufstein

Έργο:
Νέα δημοτικά σχολεία στο Breitenbach με υπερδόμηση του ρέματος του χωριού
Ιδιοκτήτης κτιρίου:
Κοινότητα του Breitenbach
Κατασκευαστική εταιρεία:
Ing. Hans Bodner Baugesellschaft mbH & Co KG, Kufstein
Ποσότητα:
57.602 σε πασσάλους προφίλ VL604 και VL605N ή παρόμοιο - 4,5 έως 7,5 m
προβλεπόμενος χρόνος κατασκευής:
Φεβρουάριος 2021 έως μέσα 2022