Νέα κατασκευή διαμερισμάτων και μονοκατοικιών

Stephanskirchen

Εργο:
Νέα κατασκευή 28 διαμερισμάτων και 7 μονοκατοικιών
Κτηματομεσίτης:
Ten Brinke Group
χρόνος κατασκευής:
2022-2024
παραδοθείσα ποσότητα:
189.028 τόνοι πασσάλων φύλλων, προφίλ VL604 και VL605 N, Μήκη = 9,0 - 11,5 m