Ndertim i ri me apartamente dhe shtepi me tarraca

Stephanskirchen

Projekti:
Ndertim i ri me 28 apartamente dhe 7 shtepi me tarraca
Zhvilluesi i pronës:
Ten Brinke Group
koha e ndërtimit:
2022-2024
sasia e dorëzuar:
189.028 në profil të shtyllave fletë VL604 dhe VL605N L=9.0-11.5m