Νέα κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Windorf

Βαυαρία

Έργο:
Νέα κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Windorf / Βαυαρία
Κατασκευαστική εταιρεία:
ARGE Kläranlage Windorf – Rädlinger, Pro Bau
Ποσότητα:
160,162 σε πασσάλους προφίλ VL603K, VL604 o. glw. - έως 8 m 27.269 σε χαλύβδινες δοκούς Προφίλ UNP180 - UNP240 Double UU - έως 12 m