Ndërtesë e re Impianti i trajtimit të ujërave të zeza Windorf

Bayern

Projekti:
Impianti i ri i trajtimit të ujërave të zeza Windorf / Bayern
Kompani ndërtimi:
ARGE Impianti i trajtimit të ujërave të zeza Windorf – Rädlinger, Pro Bau
Turma:
160,162 to Blloqet e fletëve çelikut Profili VL603K, VL604 o. glw. - në 8 m 27,269 to Trarë çeliku Profili UNP180 – UNP240 Doppel-UU - në 12 m