Παράκαμψη Percha

Percha

Έργο:
Παράκαμψη Percha, Υπόγεια διαδρομή 632 m σε ανοιχτή κατασκευή
Πελάτης:
Κρατική Διοίκηση Νοτίου Τιρόλου, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Μπολζάνο/Νότιο Τιρόλο
Προφίλ:
520 τόνοι VL605N, μήκος 12 m