Bypass Percha, Tirol

Percha

Projekti:
Bypass Percha/Tirol Jugor Trase nëntokësore 632 m në ndërtim të hapur
Klienti:
Administrata Shtetërore e Tirolit të Jugut, Departamenti i Inxhinierisë Civile, Bolzano/Tirol i Jugut
Sasia:
520 to VL605N, 12 m