Περιφερειακό δικαστήριο Seekirchen

Έργο:
Περιφερειακό δικαστήριο Seekirchen με 5 αίθουσες ακροάσεων και περίπου 1.700 m² ωφέλιμου χώρου
Ιδιοκτήτης κτιρίου:
ARE Austrian Real Estate GmbH
Διαχείριση έργου:
Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ακινήτων m.b.H.
Κατασκευαστική εταιρεία:
Εργολάβος οικοδομών Doll GmbH
Ποσότητα:
143,21 σε προφίλ πασσάλων VL605N και VL606N - 15,00 m
προβλεπόμενος χρόνος κατασκευής:
Απρίλιος 2021 έως Δεκέμβριος 2022