Πύργος γραφείων Moosacher Straße

Μόναχο

Έργο:
Κατασκευή νέου πύργου γραφείων (26 ορόφων)
Ιδιοκτήτης κτιρίου:
Knorr-Bremse AG
Κατασκευαστική εταιρεία:
Opes Immobilien GmbH
Ποσότητα:
517.072 σε λαμαρίνες προφίλ VL605N, VL606A, VL607 και γωνιακά προφίλ, σφραγισμένα με Melavill SP - 12,5 έως 15,0 m