Σταθεροποίηση της κοίτης του ποταμού Gail

Dellach

Έργο:
Σταθεροποίηση της κοίτης του ποταμού Gail στο Dellach: Κατασκευή πέτρινης ράμπας (ολίσθησης κοίτης) μήκους 48 μ.
Ιδιοκτήτης κτιρίου:
Γραφείο της επαρχιακής κυβέρνησης της Καρινθίας
Ποσότητα:
131.211 στο προφίλ πασσάλων VL602 - 6,0 έως 7,0 m
Χρόνος κατασκευής:
από την εβδομάδα 25/2020