Stabilizimi i shtratit të Gail

Dellach

Projekti:
Stabilizimi i shtratit të Gail pranë Dellach: Ndërtimi i një rampe guri (Solegleite) me gjatësi 48 m
Ndërtues:
Zyra e qeverisë shtetërore të Karintit
Turma:
131.211 në profilin e shtyllave të fletës VL602 - 6.0 deri në 7.0 m
koha e ndërtimit:
nga java 25/2020