Συγκρότημα κατοικιών Neugrüt

Dornbirn

Έργο:
Δύο κτίρια κατοικιών με 8 και 11 διαμερίσματα αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του υπόγειου χώρου στάθμευσης.
Ιδιοκτήτης κτιρίου:
i+R Wohnbau GmbH
Κατασκευαστική εταιρεία:
i+R Bau GmbH
Ποσότητα:
246.291 σε προφίλ πασσάλων VL605N και VL606A ή παρόμοια - 9,5 έως 11,0 m + γωνιακά προφίλ