Επαναγορές

Hirnböck Stabau

Μεταχειρισμένα πασσαλόφυλλα

Επαναγορές/­αγορές

Για έργα στα οποία δεν είναι ακόμη σαφές κατά την έναρξη της κατασκευής αν όλα ή μόνο ένα μέρος των αγορασθέντων αγαθών θα απομακρυνθούν ξανά, προσφέρουμε πώληση με επαναγορά. Δεσμευόμαστε να αγοράσουμε τα παραδοθέντα αγαθά κατά τη στιγμή της πώλησης με καθορισμένους όρους.

Υπάρχει πάντα ενδιαφέρον, επίσης για αντικείμενα που δεν παρέχονται από εμάς, όπως

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΦΥΛΛΩΝ
ΚΑΝΑΛΩΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΛΑΦΡΑ ΠΡΟΦΙΛ
ΔΟΚΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΑ
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

να αγοραστεί από εσάς κατόπιν συμφωνίας.

Εγγυόμαστε μια γρήγορη και απλή διεκπεραίωση των επαναγορών και αγορών.

Η υποβολή ενός καταλόγου υλικών με φωτογραφίες αρκεί για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε μια προσφορά αγοράς για εσάς.