spundbohle-rueckkaeufe-header

Shlyerjet

Hirnböck Stabau

grumbullimi i fletëve të përdorura

Shlyerjet/­Blerjet

Për projektet ku nuk është ende e qartë në fillim të ndërtimit nëse do të hiqen të gjitha ose vetëm disa nga mallrat e blera, ne ofrojmë një shitje me blerje. Ne marrim përsipër të blejmë mallrat e dorëzuara në momentin e shitjes në kushte të caktuara.

Gjithmonë ka interes, edhe për artikujt që nuk furnizohen nga ne

Blloqet e fletëve çelikut
Fletët e transheve
Profili i lehtë
Trarë me kravat të gjerë tip
Fletët e çelikut
Tuba prej çeliku

për të blerë nga ju me marrëveshje.

Ne ju garantojmë përpunim të shpejtë dhe të pakomplikuar të kthimeve dhe blerjeve.

Paraqitja e një liste materialesh me foto është e mjaftueshme që ne të krijojmë një ofertë blerjeje për ju.