Συγκρότημα κατοικιών με 48 διαμερίσματα

Έργο:
Ανάπτυξη έργου Bau-Werk και ανάπτυξης ακινήτων GmbH
Κατασκευαστική εταιρεία:
Κατασκευή Kronbichler
Ποσότητα:
195,68 τόνοι πασσάλων, προφίλ VL605A, VL605N