Kompleks banimi me 48 apartamente

Projekti:
Zhvillimi i projektit Bau-Werk dhe zhvilluesi i pronave GmbH
kompani ndërtimi:
Kronbichler Bau
Turma:
195,68 ton pirgje fletësh, profili VL605A, VL605N