Εργασίες σε σύστημα άρδευσης

Δήμος San Prospero (MO)

Έργο:
Εργασίες για την ανάπλαση του αρδευτικού συστήματος της Μέσης Πεδιάδας - Δήμος San Prospero (MO)
Κατασκευαστική εταιρεία:
Quagliariello Infrastrutture S.r.l.
Ποσότητα:
427.2 τόνοι, VL602EB (S270GP), μήκη 8.0m