Puna në një sistem vaditjeje

Komuna e San Prosperos (MO)

Projekti:
Puna për të rizhvilluar Sistemin e Ujitjes së Rrafshit të Mesëm - Famullia San Prospero (MO)
kompani ndërtimi:
Quagliariello Infrastrutture S.r.l.
Turma:
427,2 ton, VL602EB (S270GP), gjatësia 8,0 m