Mbrojtja nga përmbytjet Raab

Feldbach/Stmk.

Projekti:
Mbrojtja nga përmbytjet Raab, Bereich Feldbach-West
Ndërtues:
Zyra e Qeverisë së Shtetit Styrian
Kompani ndërtimi:
Teerag Asdag AG, Feldbach
Turma:
4.300 m² Blloqet e fletëve çelikut GU8N - E vulosur me Melavill SP