Mbrojtja e të dhënave

Informacion i përgjithshëm mbi mbrojtjen e të dhënave

Që nga: 1 tetor 2019

Mbrojtja e të dhënave tuaja personale është veçanërisht e rëndësishme për ne. Prandaj, ne i përpunojmë të dhënat tuaja ekskluzivisht në bazë të dispozitave ligjore (GDPR, TKG 2003). Në këtë informacion për mbrojtjen e të dhënave, ne ju informojmë për aspektet më të rëndësishme të përpunimit të të dhënave në faqen tonë të internetit.

1. Na kontaktoni

Nëse na kontaktoni duke përdorur formularin në faqen e internetit ose me email, të dhënat që jepni do të ruhen nga ne për gjashtë muaj në mënyrë që të përpunohet kërkesa juaj dhe në rast të pyetjeve vijuese.

2. Cookies

2.1 Cookies teknike dhe funksionale

Ne përdorim vetëm cookies teknike dhe funksionale të mëposhtme për funksionet bazë dhe për të siguruar që faqja e internetit funksionon siç duhet. Këto cookie fshihen automatikisht kur faqja e internetit mbyllet dhe nuk ruhen në kompjuter!

Ne përdorim Cookies-në e mëposhtme për këtë qëllim::

_GoogleMaps
Ruan aktivizimin tuaj të Google Maps për të gjithë faqen kryesore.
Cookie kohëzgjatja: Session

_YouTube
Ruan aktivizimin tuaj për videot në YouTube për të gjithë faqen kryesore.
Cookie kohëzgjatja: Session

modalShown
Ruan zgjedhjen tuaj në CookieBar për të gjithë faqen kryesore.
Cookie kohëzgjatja: Session

2.2 Analitika në ueb

Google Analytics me IP-Anonimizimi (Google Inc.)

Google Analytics është një shërbim analize ueb i ofruar nga Google LLC ose Google Ireland Limited, në varësi të vendndodhjes nga e cila aksesohet kjo faqe interneti (“Google”). Google përdor të dhënat e mbledhura për të gjurmuar dhe ekzaminuar se si përdoret kjo faqe interneti, për të përpiluar raporte mbi aktivitetet e saj dhe për t’i ndarë ato me shërbimet e tjera të Google.

Google mund të përdorë të dhënat e mbledhura për të kontekstualizuar dhe personalizuar reklamat e rrjetit të vet të reklamave.

Anonimizimi i IP-së është aktivizuar në këtë faqe interneti në mënyrë që adresa IP e përdoruesve të shkurtohet më parë nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të transmetohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje.

Të dhënat personale të mbledhura: Cookie; Të dhënat e përdorimit.

Vendndodhja e përpunimit: USA – Mbrojtja e të dhënaveOpt Out. Privacy Shield-Mitglied.

3. Hosting

Ne përdorim një host të jashtëm në internet për të operuar faqen tonë të internetit.

Hosting-Ofruesi
Ne përpunojmë të dhënat e lidhjes personale me ndihmën e përpunuesve të mëposhtëm me qëllim të sigurisë dhe besueshmërisë së të dhënave për një maksimum prej 7 ditësh.

Baza ligjore për përpunimin është interesi ynë legjitim në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 lif. f GDPR (masat teknike të sigurisë).

Shërbimi: Web- u. Mail Hosting
Operatori: WDW WerbeDesign Wanger e.U.
Mbrojtja e të dhënave: https://www.wdw.at/datenschutz/

Qasja në të dhëna
Si pjesë e pritjes, ne përpunojmë të dhëna me qëllim të monitorimit të funksionit teknik dhe për të rritur sigurinë operacionale të hostit të uebit mbi bazën ligjore të interesit legjitim në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 lif. f GDPR (masat teknike të sigurisë) të dhënat e mëposhtme personale të përdoruesit në një skedar log serveri për një periudhë maksimale prej 7 ditësh:

 • Faqja e internetit e vizituar
 • Koha në momentin e hyrjes
 • Sasia e të dhënave të dërguara në bajt
 • Burimi/referenca nga e cila keni ardhur në faqe
 • Shfletuesi i përdorur
 • Sistemi operativ i përdorur
 • Adresa IP e përdorur

Të dhënat e mbledhura përdoren vetëm për vlerësime statistikore dhe për të përmirësuar faqen e internetit. Sidoqoftë, operatori i faqes së internetit rezervon të drejtën të kontrollojë më pas skedarët e regjistrit të serverit nëse ka indikacione konkrete për përdorim të paligjshëm.

4. Shërbimet e hartave

Në këtë faqe interneti ne përdorim shërbimet e ofruara nga ofruesit e shërbimeve të hartave në formën e një ngulitjeje iFrame. Kjo na lejon të shfaqim harta ndërvepruese drejtpërdrejt në faqen e internetit dhe mundëson përdorimin e përshtatshëm të funksioneve të hartës.

Google Maps
Si kontrollues të përbashkët me Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, ne përpunojmë të dhënat e lidhjes dhe të dhënat e shfletuesit me qëllim të shfaqjes së një harte ndërvepruese për kohëzgjatjen e shfaqjes së hartës. Ne mundësojmë Google Maps të vendosë skedarë skedarësh në kompjuterin e përdoruesit dhe të llogarisë një ID të përdoruesit për të identifikuar në mënyrë unike përdoruesin brenda rrjetit të reklamave të operuar nga Google.

Baza ligjore për përpunimin është ajo e dhënë nga ju në përputhje me Seksionin 96 Paragrafi 3 TKG etj. Pëlqimi i dhënë në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkron një GDPR.

Nëse Google Maps kryen përpunim të mëtejshëm të pavarur të të dhënave, veçanërisht brenda kornizës së rrjetit të reklamave të Google, Google Maps është kontrolluesi i vetëm. Detajet mund të gjenden në politikën e privatësisë së Google Maps.

5. Shërbime audio dhe video

Në këtë faqe interneti ne përdorim shërbime video dhe audio në formën e një ngulitjeje iFrame. Kjo na lejon t’ju tregojmë përmbajtje multimediale drejtpërdrejt në faqen e internetit.

Youtube
Faqja jonë përdor ofruesin YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, përfaqësuar nga Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, për të integruar videot. Normalisht, kur vizitoni një faqe me video të integruara, adresa juaj IP dërgohet në YouTube dhe skedarët e skedarëve instalohen në kompjuterin tuaj. Megjithatë, ne kemi integruar videot tona në YouTube me modalitetin e zgjeruar të mbrojtjes së të dhënave (në këtë rast, YouTube ende kontakton shërbimin Double Klick të Google, por sipas deklaratës së mbrojtjes së të dhënave të Google, të dhënat personale nuk vlerësohen). Kjo do të thotë që YouTube nuk ruan më informacione për vizitorët nëse ata nuk e shikojnë videon. Nëse klikoni në video, adresa juaj IP do të transmetohet në YouTube dhe YouTube do të zbulojë se e keni parë videon. Nëse jeni identifikuar në YouTube, ky informacion do t’i caktohet gjithashtu llogarisë tuaj të përdoruesit (mund ta parandaloni këtë duke dalë nga YouTube përpara se të shikoni videon).

Ne nuk kemi njohuri dhe asnjë ndikim në mbledhjen dhe përdorimin e mundshëm të të dhënave tuaja nga YouTube.

Baza ligjore për përpunimin është ajo e dhënë nga ju në përputhje me Seksionin 96 Paragrafi 3 TKG etj. Pëlqimi i dhënë në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkron një GDPR.

Nëse YouTube / Google kryen përpunim të mëtejshëm të pavarur të të dhënave, veçanërisht brenda kornizës së rrjetit të reklamave YouTube / Google, YouTube / Google është kontrolluesi i vetëm.

Për më shumë informacion, shihni politikën e privatësisë së YouTube në www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. Faqja e Facebook

Kur vizitoni faqen tonë në Facebook, të dhënat personale (dokumentacioni i sjelljes së përdorimit) përpunohen nga Facebook duke përdorur cookie. Ky informacion përdoret për të krijuar të dhëna statistikore anonime në lidhje me aktivitetin e sajtit dhe për t’i ofruar ato automatikisht neve (Insights). Në përputhje me nenin 26 të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave, ne jemi bashkërisht përgjegjës me Facebook për këtë përpunim të të dhënave. Duke vepruar kështu, ne mbështetemi në interesat tona legjitime. Pa përpunuar këto të dhëna, nuk do të ishte e mundur që ne të ishim të pranishëm dhe të optimizonim ofertën tonë në Facebook. Informacione të mëtejshme mund të gjenden në Facebook-Informationsseite.

Asnjë e dhënë personale nuk do të na vihet në dispozicion. Në të njëjtën kohë, të dhënat ruhen dhe përpunohen edhe nga vetë Facebook, në mënyrë që Facebook të mund të lidhet me profilin përkatës të përdoruesit të Facebook. Facebook mund t’i përdorë këto të dhëna për qëllimet e veta reklamuese, në përputhje me Facebook-Datenverwendungsrichtlinie. Pëlqimi për këtë është brenda fushëveprimit të Facebook dhe nuk mund të ndikohet nga ne. Informacione të mëtejshme mbi mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave nga Facebook, si dhe të drejtat tuaja në këtë drejtim dhe opsionet për mbrojtjen e privatësisë suaj mund të gjenden në Datenschutzhinweisen von Facebook.

7. Të drejtat tuaja

Ju në përgjithësi keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat tuaja të ruajtura nga ne:

 • Informacion
 • Korrigjim
 • fshirje
 • Kufizimi
 • Transportueshmëria e të dhënave
 • Revokimi dhe kundërshtimi

Për këtë ju lutemi na kontaktoni (office@spundbohle.at).

Nëse besoni se përpunimi i të dhënave tuaja shkel ligjin për mbrojtjen e të dhënave ose nëse të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave janë shkelur në ndonjë mënyrë, mund të ankoheni tek autoriteti mbikëqyrës përgjegjës. Në Austri ky është autoriteti për mbrojtjen e të dhënave (dsb@dsb.gv.at).

8. Mund të na kontaktoni duke përdorur detajet e mëposhtme të kontaktit:

Hirnböck Stabau GmbH | Aubergstraße 15 | 5161 Elixhausen / Austria
T.: +43 662 450613 | E.: office@spundbohle.at