Rinovimi dhe ngritja e Dike e Bad Reichenhall

Bad Reichenhall

Projekti:
Rinovimi dhe ngritja e Dike e Bad Reichenhall, faza 2 e ndërtimit (HWS për 150 ndërtesa banimi).
Ndërtuesi:
Zyra e Menaxhimit të Ujit në Traunstein
Turma:
114,67 te profili VL602, gjatesite 7,0-8,0 m, 162 m profile qoshe E20, C9, gjatesite 7,0-8,0 m 10,511 deri HEB260, HEB300, gjatesite 0,35-6,35 m