Ndërtimi i një kompleksi rezidencial në Erpfendorf

Erpfendorf

Projekti:
Ndërtimi i një kompleksi rezidencial në Erpfendorf-Mitte, Tirol. Në tre pjesë të godinës, në truallin e ish-hanit “Alpenrose” po ndërtohen gjithsej 20 bashkëpronësi dhe 8 apartamente me qira, një kafene dhe një zyrë si dhe një çerdhe, e cila është blerë nga bashkia.
Ndërtuesi:
Korporata jofitimprurëse e aksioneve të banesave ÖWG, Innsbruck
Sasia e dorëzuar:
Profili VL606N, 370 ton, gjatësia 12 m