ECTOR OBERAUDORF-EBBS INNK

Oberaudorf

Projekti:
Gërmimi i hapësirës së magazinimit në Bujtinë pranë Kufstein
Klienti:
Verbund AG, Vjenë
Kompania e ndërtimit:
Ing. Hans Bodner BaugesmbH & Co KG, Kufstein
Kompania e grumbullimit:
Engl GmbH, Schwoich
Sasia:
175 ton pirgje llamarine VL606A / gjatesi 9 m
Periudha e planifikuar e përdorimit:
4 vjet