Projekti: “Campus Borromäum”

Salzburg

Projekti:
Ndërtimi i (5 ndërtesa për apartamente/zyra/dyqane duke përfshirë parking nëntokë dhe godinë të re për institucionin arsimor Erzbischöfl. Privatgymnasium)
Klientët/partnerët e projektit:
Qeveria Federale, shteti, Kryepeshkopata e Salzburgut
Periudha e ndërtimit:
maj 2021 deri në verë/vjeshtë 2025
sasia e dorëzuar:
348,801 ton pirgje fletësh, elemente qoshe, Profili VL604, VL606, L= 6,0 - 11,0 m 3,882 në profilin e trarëve prej çeliku UNP, UPE200 DU, L= 4,0 -11,6 m