Blloqet e fletëve çelikut

Grumbujt e fletëve janë bërë prej çeliku (grumbullat e fletëve të çelikut) dhe përplasen në një mur grumbulli fletësh (muri i shtyllave të fletëve të çelikut) në profile individuale si shtylla të vetme ose grumbuj të dyfishtë duke përdorur bravë të ndërthurur (kthetra) duke përdorur makina të posaçme ndërtimi (rashi pritës).

Muri i shtyllave të fletëve (muri i shtyllave të fletëve të çelikut) është një strukturë për sigurimin e gropave të ndërtimit ose kërcimeve në terren, i cili mund të kryejë edhe funksion izolimi.

Shtyllat e fletëve përdoren si shtylla të reja fletësh (grumbulla të reja) ose, pas përdorimit të përkohshëm të shtyllave të reja, si dhe shtylla fletësh të përdorura (grumbulla të përdorura).

Profilet e shtyllave të fletëve ndryshojnë në formën dhe trashësinë e materialit. Më të njohurit janë grumbujt e fletëve të mbështjellë në nxehtësi dhe profilet e lehta të formuara në të ftohtë në formë U dhe Z.

dosjet